皇冠登录wellcome

皇冠登录wellcome

皇冠登录wellcome

Možete upotrijebiti ovaj obrazac da biste prijavili nuspojavu koju ste doživjeli tijekom primjene nekog od lijekova koje proizvodi AstraZeneca.

Naša je zakonska obveza prikupljati prijave nuspojava i, gdje je to prikladno, prijaviti ih tijelima nadležnima za zdravstvenu zaštitu. U tu će se svrhu Vaši osobni podaci, koji se mogu upotrijebiti za identifikaciju, unijeti u našu bazu nuspojava pod pseudonimom, u skladu sa zakonskim propisima.

Ako ste doživjeli nuspojavu ili mislite da možda trenutno imate nuspojavu, potražite savjet zdravstvenog radnika.

Nuspojava je svaka štetna i neželjena reakcija na lijek.
To uključuje nuspojave koje nastaju:

  • uz primjenu lijeka unutar odobrenih uvjeta
  • uz primjenu lijeka izvan odobrenih uvjeta, uključujući predoziranje, primjenu izvan odobrene indikacije ("off-label"), pogrešnu uporabu, zlouporabu i medikacijske pogreške
  • zbog profesionalne izloženosti.

Štetni događaj je svaki štetan i neželjen znak, simptom ili bolest (uključujući i odstupanja u laboratorijskim nalazima) vremenski povezan s primjenom lijeka, a koji uzročno-posljedično ne mora biti povezan s primjenom lijeka.

baiduxml 皇冠登录平台